همایش پدافند غیر عامل

همایش پدافند غیر عامل

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "پـدافـنـد غـيـرعـامـل" با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

   

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

پـدافـنـد غـيـرعـامـل

8 الي 13

شـنـبـه

96/8/6

 

 

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سایت سـازمـان مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   محل برگزاري همايش بلوار شهيد صدوقي(جاده تهران)، سالن آموزش اداره كل راه و شهرسازي مي باشد.

3-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

  

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان آخرین مطالب