...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1396

نسخه چاپی 1396/07/18 - 09:47 تعداد بازدید:3102

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1396

 بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1396

 
 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

روشهای اجرا وکنترل اتصالات درسازه های فولادی

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

چهارشنبه 96/7/19

پنجشنبه 96/7/20

پنجشنبه 96/7/20

2

تاسیسات گرمایی،سرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه 3به2

8:30 صبح

چهارشنبه 96/7/26

پنجشنبه 96/7/27

پنجشنبه 96/7/27

3

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنها باساختمانهای معمولی

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه 2به1

14 عصر

پنجشنبه 27/7/96

جمعه 96/7/28

جمعه 96/7/28

4

اجرای ساختمانهای فولادی

عمران

اجرا

پایه 3به2

8:30 صبح

چهارشنبه 3/8/96

پنجشنبه 96/8/4

پنجشنبه 96/8/4

5

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه 3به2

8:30 صبح

پنجشنبه 96/8/11

جمعه 96/8/12

جمعه 96/8/12

6

اجرای ساختمانهای فولادی

عمران

اجرا

پایه 3به2

8:30 صبح

دو شنبه 96/8/15

سه شنبه 96/8/16

سه شنبه 96/8/16

7

اجرای ساختمانهای فولادی

عمران

اجرا

پایه 3به2

8:30 صبح

دوشنبه 96/8/22

سه شنبه 96/8/23

سه شنبه 96/8/23

8

اجرای ساختمانهای فولادی

معماری

اجرا

پایه 3به2

8:30 صبح

دوشنبه 96/8/29

سه شنبه 96/8/30

سه شنبه 96/8/30

9

بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری

معماری

نظارت و طراحی

پایه 3به2

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/1

پنجشنبه 96/9/2

پنجشنبه 96/9/2

10

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل

عمران

نظارت

پایه 3به2

8:30 صبح

یکشنبه 96/9/5

دوشنبه 96/9/6

دوشنبه 96/9/6

11

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله-استاندارد2800ایران برای ساختمانهای متداول

عمران

محاسبات

پایه 3به2

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/8

پنجشنبه 96/9/9

پنجشنبه 96/9/9

12

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله-استاندارد2800ایران برای ساختمانهای بلندمرتبه

عمران

محاسبات

پایه 2به1

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/8

پنجشنبه 96/9/9

پنجشنبه 96/9/9

13

اجرای ساختمانهای فولادی

معماری

اجرا

پایه 3به2

8:30 صبح

دوشنبه 96/9/13

سه شنبه 96/9/14

سه شنبه 96/9/14

14

الزامات هماهنگی،مدیریت واجرای ساختمان

معماری

نظارت و طراحی

پایه 2به1

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/22

پنجشنبه 96/9/23

پنجشنبه 96/9/23

15

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

معماری

نظارت و طراحی

پایه 3به2

8:30 صبح

چهارشنبه 96/9/29

پنجشنبه 96/9/30

پنجشنبه 96/9/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین  مـراجـعـه نـمـایـیـد. (ثبت نام از طریق کانال تلگرام سازمان اطلاع رسانی میگردد.)

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم