...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

   نسخه چاپی 1396/07/03 - 14:02 تعداد بازدید:2053

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

    
    

   ردیـف

   عنوان دوره

   گروه

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

   -

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پنجشنبه 96/7/13

   پنجشنبه 96/7/13

   پنجشنبه 96/7/13

   2

   نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (1)

   اول

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   دوشنبه 96/7/24

   دوشنبه 96/7/24

   دوشنبه 96/7/24

   3

   نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (1)

   دوم

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   سه شنبه 25/7/96

   سه شنبه 96/7/25

   سه شنبه 96/7/25

   4

   مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

   اول

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   دوشنبه 96/8/1

   دوشنبه 96/8/1

   دوشنبه 96/8/1

   5

   مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

   دوم

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   سه شنبه 96/8/2

   سه شنبه 96/8/2

   سه شنبه 96/8/2

   6

   نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی،دیوارچینی،سقف،نازک کاری و نماسازی

   -

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   دوشنبه 96/8/8

   دوشنبه 96/8/8

   دوشنبه 96/8/8

   7

   نکات اجرایی پی های سطحی

   -

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   یکشنبه 96/8/14

   یکشنبه 96/8/14

   یکشنبه 96/8/14

   8

   مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

   -

   عمران و معماری

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   یکشنبه 96/8/21

   یکشنبه 96/8/21

   یکشنبه 96/8/21

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    تـوجـه:

   1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین  مـراجـعـه نـمـایـیـد. (ثبت نام از طریق کانال تلگرام سازمان اطلاع رسانی میگردد.)

   2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم