...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

نسخه چاپی 1396/07/03 - 14:02 تعداد بازدید:1912

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در پاییز 1396

 
 

ردیـف

عنوان دوره

گروه

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

-

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

پنجشنبه 96/7/13

پنجشنبه 96/7/13

پنجشنبه 96/7/13

2

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (1)

اول

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

دوشنبه 96/7/24

دوشنبه 96/7/24

دوشنبه 96/7/24

3

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (1)

دوم

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

سه شنبه 25/7/96

سه شنبه 96/7/25

سه شنبه 96/7/25

4

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

اول

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

دوشنبه 96/8/1

دوشنبه 96/8/1

دوشنبه 96/8/1

5

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

دوم

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

سه شنبه 96/8/2

سه شنبه 96/8/2

سه شنبه 96/8/2

6

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی،دیوارچینی،سقف،نازک کاری و نماسازی

-

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

دوشنبه 96/8/8

دوشنبه 96/8/8

دوشنبه 96/8/8

7

نکات اجرایی پی های سطحی

-

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

یکشنبه 96/8/14

یکشنبه 96/8/14

یکشنبه 96/8/14

8

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

-

عمران و معماری

اجرا

3

8:30 صبح

یکشنبه 96/8/21

یکشنبه 96/8/21

یکشنبه 96/8/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین  مـراجـعـه نـمـایـیـد. (ثبت نام از طریق کانال تلگرام سازمان اطلاع رسانی میگردد.)

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم