...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   پیام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به مناسبت نزدیک شدن به آغاز مهرماه

   نسخه چاپی 1396/06/26 - 14:03 تعداد بازدید:1293

   پیام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به مناسبت نزدیک شدن به آغاز مهرماه

    درخوشامدمهر

   اگرچه هنوز، چندروزبه آغازمهرمانده، اما از همین حالا می شود صدای قدم های مهربانش را شنید و عطردوست داشتنی وجودش را، باتمام وجود، حس کرد.
   مهر، وقت تغییراست وتغییر، سکوی زرین موفقیت باآمدنش، داناترمی شویم و بادانش بیش تر، تواناتر.
   مهر، خانه رابه مدرسه ودانشگاه، نزدیک می کندو فاصله ها را، می کاهد. مهر، دل ها را متوجه آینده می کند. آینده ای که قرار است دانش آموز و دانشجو، آن رابانبوغ، دانش، مهارت وخلاقیتشان، بسازند.
   مهر، هنگامه ی تجدیدخاطره است. وقت خوشی است که دانش اموزان ودانشجویان دیروز، خاطره هاشان رابه بهانه ی ان، مرورمی کنند.
   مهر، اگرچه آغازبهاردانش، اماابتدای خزان است و این تقارن و تضاد، شگفتی سازاست. درخت دانش،لباس شکوفه به تن می کند و طبیعت، رخت سبزخود را به رنگ زرد خانه ی پاییز، می سپارد و رستاخیز برگ ها و رنگ ها و درنگ ها، رونمایی می شود.
   مهر، وقت به دست گرفتن سبدهایی است که باکتاب ودفترومداد پر می شوند.
   مهر، طلیعه ی نوشدن ورهاشدن ازچنبره ی پرملال روزمره گی تابستان است.
   باامدن مهر، تقویم فصل هاهم، ورق می خوردوبهاری دیگر، درکسوت خزان، به مسندمی نشیندوسلطنتی پرشکوه را، می اغازد.
   امابااین همه، مهربرای خیلی ها، ترجمانی ازحس نداشتن وفهم کمبوداست. جیب های رنگ ورورفته ی پدرانی که بضاعت بله گفتن به نیازهای بچه ها را ندارند.کفش هایی که خریده نمی شوند. لباس هایی که نونمی شوند. کیف هایی که جدیدوبه روزنمی شوند. وخیلی نشدن هاونمی شودهای دیگر.
   این است که مهر، وقت نگاه کردن به دیگران هم هست. مهر، می تواندداغ ترین بازارکرامت وسخاباشد و قشنگ ترین صحنه ی به فکرهم بودن و از هم غافل نشدن وهم افزایی را، پاس نهادن.
   ثمره ی دانایی نیزجزاین نبوده ونیست. دانش راستین، ادمی را از لاک کبودخودبینی، بیرون می کشدوقطره رادرمسیررود،قرارمی دهدواین، عین توانایی است.
   مهررا، پاس بداریم وتبسمش را، برای همه بخواهیم.
    
    
                       مهرتان، مالامال ازمهرورزی ومهربانی.            

         سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم