...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری

نسخه چاپی 1396/06/20 - 11:37 تعداد بازدید:1320

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری

  بـسـمـه تـعـالـی

 

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـعـمـاري زمـيـنـه گـرا در بافـتـهـا

معماری

نظارت و طراحی

پایه2به1

8:30 صبح

شــنـبـه

96/6/25

يـكـشــنـبـه

96/6/26

يـكـشــنـبـه

96/6/26

 

 

 توجه:

 

1- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

2- به همراه داشتن کارت شناسایی جهت ورود به کلاس و امتحان الزامی می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم