...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

نسخه چاپی 1396/04/01 - 13:55 تعداد بازدید:5434

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

نظر به اینکه قرارداد بیمه تکمیل درمان جاری سازمان تا تاریخ 1396/04/31 اعتبار دارد، هیئت مدیره در نظر دارد ضمن اعلام شرایط مناسب نسبت به اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان از شرکت بیمه واجد شرایط اقدام نماید. با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین گزینه های تاثیر گذار در نرخ بیمه و شرایط خدماتی شرکت های بیمه، در بیمه های گروهی، تعداد اعضای متقاضی می باشد، بدینوسیله از اعضایی که تمایل به دریافت  خدمات بیمه تکمیل درمان دارند، تقاضا می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/04/04 ضمن مراجعه به سامانه مهندسین در سایت سازمان، نسبت به ثبت نام اقدام و تعداد افراد تحت تکفل جهت اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان را نیز اعلام نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که جهت اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان داشتن بیمه پایه مثل تامین اجتماعی یا خدمات درمانی ضروری می باشد.

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم