...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/31

نسخه چاپی 1396/03/21 - 12:15 تعداد بازدید:1263

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-96/3/31

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

معماري

طراحی و نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

96/3/31

چـهـارشــنـبـه

96/3/31

چـهـارشــنـبـه

96/3/31

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-  مکان برگزاری:  بلوار شهید صدوقی، اداره پست مرکزی، سالن آمفی تئاتر

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم