سمینار نقش شبکه و نت در سیستم های فاضلاب

سمینار نقش شبکه و نت در سیستم های فاضلاب

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم رشته مکانیک

 

بدینوسیله از جنابعالی به منظور شرکت در سمینار نقش شبکه و نت در سیستم های فاضلاب ساختمان، روز یکشنبه مورخ 96/2/17 ساعت 17 در محل هتل پارس کرمان تشکیل میگردد، دعوت بعمل می آید.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان