برگزاری سمینار آموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی

برگزاری سمینار آموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی

 برگزاری سمینارآموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی

 

سمینار اموزشی ایمنی کارگاه ها و پروژه های ساختمانی با مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن پیمانکاران عمرانی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در

 

تاریخ  95/10/2   از ساعت 8 الی12 در محل سالن اجتماعات زغال سنگ  واقع در بلوار شهید صدوقی خیابان شهدای زغال سنگ برگزار می گردد.آخرین مطالب