...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

اطلاعیه مجمع صندوق رفاه

نسخه چاپی 1395/07/15 - 11:07 تعداد بازدید:3475

اطلاعیه مجمع صندوق رفاه

اطلاعیه مجمع صندوق رفاه 

مجمع عمومی صندوق رفاه در ساعت 16مورخ 95/07/27 در محل سالن آموزش سازمان برگزار می گردد.

کسانیکه مایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صندوق می باشند بایستی تقاضای کتبی خود را تا تاریخ 95/07/26 به خانم مهندس رمضانی در ساختمان شماره 2 تحویل نمایند.

تذکر:

در صورتیکه در تاریخ 95/07/27 مجمع عمومی صندوق به حد نصاب نرسید تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم در ساعت 16 مورخ 95/08/03 برگزار می گردد.تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم