...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تماس با رئیس سازمان

نسخه چاپی 1395/01/01 - 11:21 تعداد بازدید:1592

تماس با رئیس سازمان

دکتر جواد سلاجقه

دریافت پیشنهادات و انتقادات

j.salajeghe@kermanceo.ir

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم