تورعلمی- تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی آلمان

تورعلمی- تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی آلمان

 

شرکت پیشواز آسیا به عنوان اولیت و بزرگترین مجری تورهای نمایشگاهی با 18 سال تجربه، قصد برگزاری تور علمی- تخصصی بازدید از نمایشگاه بین الملی ساختمان آلمان را که در تاریخ 28 لغایت 30 مهرماه 1395 در شهر رن (فرانسه) دایر می باشد را دارد.


آخرین مطالب