انعقاد تفاهم نامه همکاری برای ساماندهی آموزش و ارتقا دانش فنی کارگران-استادکاران و مجریان سازه های بتنی

انعقاد تفاهم نامه همکاری برای ساماندهی آموزش و ارتقا دانش فنی کارگران-استادکاران و مجریان سازه های بتنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاهم نامه همکاری برای ساماندهی آموزش و ارتقا دانش فنی کارگران، استادکاران و مجریان سازه های بتنی   ساختمان و شیوه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی آنها منقعد شد. هدف از انقعاد این تفاهمنامه که به امضای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیرکل راه و شهرسازی, معاون اداری-پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و رییس اتحادیه صنف بتن و سنگ و قطعات بتنی و سنگی استان کرمان رسید، جلوگیری از مداخله اشخاص بدون صلاحیت در امور مربوط به تاسیسات بتنی ساختمان ها و ساماندهی و ارتقای سطح مهارت مجریان تاسیسات بتنی است. نظام بخشی امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای این خدمات، ساماندهی و ارتقای دانش فنی و اجرای مجریان تاسیسات بتنی ساختمان ها، اطمینان از ایمنی، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی بهره برداران، استفاده از خدمات اشخاص صاحب صلاحیت و دارای مهارت فنی لازم در امور ساختمان، اجرای استاندارد بتن  داخلی اماکن با الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و فراهم ساختن زمینه همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اتحادیه صنف بتن وسنگ و قطعات بتنی و سنگی کرمان از جمله اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.آخرین مطالب