امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان و شهرداری کرمان

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان و شهرداری کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با امضای تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری کرمان، امکان صدور دومرحله‌ای پروانۀ ساختمانی فراهم شد. تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری کرمان برای عملیاتی شدن مصوبۀ شورای اسلامی شهر درخصوص امکان صدور دومرحله‌ای پروانه‌های ساختمانی به امضای علیرضا گلستانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان رسید. درنشست مشترک رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهردار کرمان، هردو مقام‌مسئول، ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید غدیر، از همکاری و تعامل پیوسته و تلاش‌های متقابل دو سازمان، برای فراهم‌سازی زمینۀ انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری تشکر و آن را راه‌گشای بسیاری از مسایل شهروندان، سرمایه‌گذاران و جامعۀ مهندسان بیان کردند.آخرین مطالب