اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی

اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه  تعويق زمان ثبت نام و تشکیل کلاس روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی درفضاهای پر جمعیت رشته تاسيسات مكانيكي پايه 2به 1 بدليل تداخل با آزمون ورود به حرفه نظام مهندسي

 

 

ردیف

عنوان دوره

صلاحیت

ساعت شروع کلاس

تاریخ ثبت نام

تاریخ  دوره

تاریخ امتحان

1

روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی درفضاهای پر جمعیت

ارتقاء

2به1 تاسيسات مكانيكي

متعاقبا اعلام میشود

      یکشنبه 1400/05/17

ساعت 11

 

 پنجشنبه و جمعه 1400/05/21  1400/05/22

جمعه 1400/05/22

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به تداخل كلاس "روش هاي تهويه گرم و سرد با هوا و تاسيسات بهداشتي درفضاهاي پر جمعيت "، ارتقاء 2 به 1 با امتحان ورود به حرفه مهندسان (طراحي و اجرا) رشته تاسيسات مكانيكي سازمان نظام مهندسي ، نظر به درخواست تعداد زيادي از مهندسان و با هماهنگي هاي انجام شده با استاد درس مورد نظر ، كلاس يك هفته بعد و در تاريخ 21 و 22 مردادماه برگزار خواهد شد.

 آخرین مطالب