برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین

برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطف به بخشنامه شماره 107424 / 420 مورخ 13 /08 /1397 مدير كل محترم دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي مبني بر برگزاري آزمون هاي پايان دوره آموزشي مبحث هفدهم براي اعطاي صلاحيت نظارت بر لوله كشي گاز داخلي ساختمان به مهندسان تاسيسات مكانيكي با همكاري مراكز آزمون جهاد دانشگاهي به منظور تسهيل، تسريع و دقت در برگزاري آزمون‌هاي پايان دوره آموزشي اعطاي صلاحيت نظارت و طراحي لوله‌كشي گاز ساختمان ها به مهندسان تاسيسات‌مكانيكي، طبق هماهنگي‌هاي بعمل آمده با دفتر جهاد دانشگاهي مقرر گرديد آزمون مذكور در توسط جهاد دانشگاهی بصورت الكترونيكي برگزار گردد.

شرکت كنندگان در اين آزمون درصورت كسب حدنصاب نمره قبولي (60از 100) مي‌بايست جهت اخذ صلاحيت مربوطه، در دوره كارآموزي پيش‌بيني شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نيز متعاقب آن شركت نمايند.

ثبت نام در اين آزمون‌ها صرفاً از طريق سامانه اينترنتي به نشاني  www.cetc.ir انجام مي‌شود.

ثبت نام از روز سه شنبه 8تیر ماه 1400 شروع خواهد شد.

آزمون مذکوردر گروه های ده نفره برنامه ریزی شده است و در صورت پر شدن هر گروه گروه بعدی باز خواهد شد.(گروه اول 9 تا 10 صبح روز آزمون می باشد)

زمان امتحان 21 تیرماه 1400 می باشد.

محل برگزاري اين آزمون در مراكز آزمون جهاد دانشگاهي استان که آدرس آنها در سایت www.cetc.ir درج می‌گردد خواهد بود.

اطلاع رساني‌هاي كافي درخصوص زمان دقيق حضور داوطلبان در جلسه آزمون انجام شده و از ورود داوطلب خارج از زمان اعلام شده به حوزه آزمون جلوگيري ‌مي‌گردد. حداكثر زمان تأخير مجاز 5دقيقه تعيين شده و زمان خاتمه آزمون براي همه داوطلبان يكسان است.

تعداد سؤالات آزمون 25 عدد می باشد که سؤالات آن بصورت تستي بوده و به هر شركت‌كننده تعداد 20 سؤال تستي از مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان، اطلاعات عمومي و مسائل مربوط به طراحي لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها و 5 سؤال تستي از نقشه‌هاي ايزومتريك داده مي‌شود.

مدت زمان آزمون 50دقيقه و حدنصاب قبولي60 درصد مي‌باشد. آزمون مذكور كتاب باز بوده و استفاده از ماشين‌حساب بلامانع است. آزمون داراي نمره منفي (هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفي) مي‌باشد. نتايج آزمون (كارنامه داوطلب) ظرف مدت یک هفته بعد از تاريخ آزمون اعلام مي گردد.

در صورت مردودي در آزمون اول ، داوطلب مي‌تواند حداكثر يكبار ديگر در آزمون بعدي شركت نمايد.

در صورت مردودي در آزمون دوم ، داوطلب جهت حضور در آزمون سوم، بايد دوباره در دوره آموزشي تأسیسات لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها (دوره 413) شركت نمايد.

همراه آوردن هرگونه لپ‌تاپ، تبلت، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دوربين عكاسي در جلسه آزمون اكيداً ممنوع بوده و هرگونه تبادل اطلاعات، امانت گرفتن جزوه و كتاب و گرفتن هر نوع يادداشت از ديگران، ايجاد مزاحمت براي سايرين و ايجاد بي‌نظمي در جلسه آزمون تخلف محسوب شده و طبق آئين‌نامه داخلي برگزاري آزمون‌ها با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

هرگونه يادداشت‌برداري از صورت سؤالات توسط داوطلب در جلسه آزمون مجاز نبوده و تخلف محسوب مي‌شود.

احراز هويت شركت‌كنندگان در جلسه آزمون‌ها، از طريق ارائه كارت معتبر عضويت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كارت شناسايي معتبر عكس‌دار (كارت ملّي) صورت خواهد گرفت.

نتایج مكتوب آزمون‌هاي برگزار شده ظرف مدت حداكثر دو هفته از تاريخ آزمون توسط جهاد دانشگاهي براي اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال خواهد شد و قبول‌شدگان مي‌توانند جهت پيگيري دريافت گواهي‌نامه و ادامه مراحل به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراجعه نمايند.آخرین مطالب