اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)

اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتراما پیرو استقبال مهندسین گرامی از کلاس HSE  ارتقاء  پایه 3 به 2 اجرا و عدم استقبال از HSE  ورود به پایه اجرا و پر نشدن ظرفیت کلاس مجدد ، بدینوسیله به اطلاع می رساند کلاس مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) ورود به پایه 3 اجرا که در تاریخ 13 تیر ماه برنامه ریزی شده بود لغو می گردد و کلاس مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای ارتقاء پایه 3 به 2 به تاریخ 12 و 13 تیر ماه برنامه ریزی و اطلاع عموم می رسد.

ضمنا در صورتیکه متقاضی برای کلاس مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) ورود وجود داشته باشد کلاس مذکور برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.



آخرین مطالب