نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 1400

نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه شرکت در کلاس های ارتقاء اجرا تیرماه 1400 بدین صورت میباشد :

 افرادی که کلاس های مذکور راقبلادر اطلاعیه "" نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی صلاحیت اجرا  تاریخ 25 اردیبهشت ماه""رزرو دوره مورد نظررا انجام داده اند در سیستم بدهکار می شوند و باید نسبت به پرداخت آن در سامانه مهندسین اقدامات لازم را انجام دهندبراساس زمان ثبت نام قبل و زمان تسویه حساب بدهی در"" سامانه مهندسین"" افراد دسته بندی شده و در کلاس های مجازی ثبت نام نهایی می شوند.مهندسین با مراجعه به سایت سامانه مجازی به آدرس  vc.kermanceo.ir با یوزر و پسورد خود(هردو کد ملی فرد) می توانند وارد سایت شده واز گروه بندی وتاریخ کلاس و امتحان خود مطلع شوند.

درصورتیکه ظرفیت کلاس دوم توسط افرادی که دوره ها را رزرو کرده اند کامل نشد ثبت نام آزاد مطابق با روال قبل صورت خواهد گرفت.آخرین مطالب