اطلاعیه به کار گیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی زرند

اطلاعیه به کار گیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی زرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد بکارگیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی زرند را دارد لذا از کسانی که تمایل به همکاری دارند با رعایت شرایط زیر دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات به آدرس زرند- خیابان آیت الله شاهرخی نبش کوچه شماره 6 دفتر نمایندگی سازمان شهرستان زرند تحویل نمایند.

شرایط:

1-     دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی با محدودیت استفاده از پروانه اشتغال

2-     انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت دائم (برای آقایان).

3-     تسلط کامل به مجموعه برنامه های  word, Excel, PowerPoint, Internet

4-     تسلط کامل به استفاده از اینترنت

5-     داشتن حداکثر سن 30 سال با حداقل دو سال سابقه کاری مفید در رشته مربوطه (مدت سابقه بیمه از سن شخص کم می‌گردد).

6-     متقاضی باید بومی یا ساکن شهرستان زرند باشد.

7-     تسلط لازم بر مقررات ملی ساختمان ( مباحث 4 و2 و 1) و قانون نظام مهندسی ساختمان

8-     امتحان بصورت کتبی و عملی بر اساس مواد آزمون صورت می گیرد.

9-     کسانی در امتحان کتبی حد نصاب را آورده باشند به آزمون عملی دعوت می شوند.