اطلاعیه خدمات مهندسان نقشه برداری

اطلاعیه خدمات مهندسان نقشه برداری

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اطلاع همکاران محترم می­رساند از آنجا که استفاده از خدمات مهندسان نقشه­ بردار در فرآیند طراحی و نظارت از ابتدای سال 1400 الزامی شده است، لذا لازم است موارد زیر در انجام خدمات طراحی و نظارت مدنظر قرار گیرد:

1- پذیرش نقشه­ های معماری منوط به برداشت ملک توسط مهندس نقشه­ بردار دارای پروانه اشتغال بکار بوده و نقشه­ ها بایستی بر اساس کروکی تهیه و تأیید شده توسط مهندس نقشه­ بردار ارائه شوند.

2- نرخ خدمات نقشه­ برداری برای برداشت املاک و خدمات موضوع آن به شرح پیوست می­باشد.

3- در ساختمان­های گروه­های "ج" و "د" ناظر نقشه ­برداری از طرف سازمان معرفی خواهد شد.

4- با توجه به محدودیت تعداد مهندسان نقشه­ بردار در صلاحیت­های پایه دو و یک، وفق بند 18-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ارائه خدمات نظارت توسط مهندسان نقشه ­بردار دارای صلاحیت پایه سه در ساختمان­های تا حداکثر 8 طبقه و مهندسان نقشه­ بردار دارای صلاحیت پایه دو در ساختمان­های تا حداکثر 12 طبقه بلامانع است.