اطلاعیه ظرفیت اشتغال مهندسان سال 1400

اطلاعیه ظرفیت اشتغال مهندسان سال 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 حسب مصوبه هیأت ­چهار نفره استان از ابتدای سال 1400 ظرفیت اشتغال مهندسان برای ارائه خدمات طراحی و نظارت به شرح جدول زیر خواهد بود:


صلاحیت

طراحی

نظارت

مجموع

پایه یک

11200

8000

19200

پایه دو

8400

6000

14400

پایه سه

5600

4000

9600

 

تذکر:

 

1- تبدیل ظرفیت اشتغال طراحی به نظارت در جدول فوق بلامانع است، ولی ظرفیت اشتغال نظارت به هیچ وجه قابل تبدیل به طراحی نیست.

2- در راستای توزیع مناسب کار بین مهندسان، آزادسازی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت در دو مقطع زمانی 6 ماهه انجام می­شود. در صورتی­که در ثبت یک پروژه ظرفیت اشتغال مازاد بر این مقدار تا سقف ظرفیت اشتغال مجاز طراح یا ناظر نیاز باشد، ثبت این پروژه­ ها بلامانع است.