اطلاعیه سامانه ارجاع نظارت

اطلاعیه سامانه ارجاع نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرو سوال برخی همکاران، به اطلاع می­رساند در صورتی­که در سامانه ارجاع نظارت، انتخاب مشترک بین کارفرما و مهندسانی که کار ارجاع شده را قبول مسئولیت کرده­ اند نباشد، پروژه به شخصی که دارای بالاترین امتیاز در بین آنها باشد تخصیص داده خواهد شد.