صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اعلام معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان، با عنایت به الزام ساختمان های گروه های «ج» و «د» به داشتن مجری ذیصلاح و با توجه به کمبود مجریان مذکور در استان کرمان، صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان و همچنین پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان برای آن دست از مهندسانی که از ابتدای سال 1399 هیچگونه کار نظارتی و طراحی تقبل ننموده اند، با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان، بلامانع است.آخرین مطالب