ششمین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان

ششمین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششمین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان، 26 تا 29 بهمن ماه سال جاری با محورهای انرژی، محیط زیست، صنعتی سازی، ایمنی و ساخت به شکل مجازی برگزار می شود. کمیته نوآوری و فناوری صنعت ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در تاریخ 99/11/27 ضمن ارائه برنامه ها و اهداف کمیته، نقش شبکه سازی در نوآوری و فناوری صنعت ساختمان را تبیین خواهد نمود.

سایت: www.mhud.ir

لینک ثبت نام: https://olc-register.sadjad.ac.ir/

 

تلفن برای پرسش های احتمالی: 05136029305- 09024205002آخرین مطالب