اطلاعیه شرکت در دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا

اطلاعیه شرکت در دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع اعضایی که در آزمون های ورود به حرفه (صلاحیت اجرا) آذرماه92، خرداد و آبانماه93 و مردادماه94، حدنصاب قبولی را کسب کرده ولی تا کنون موفق به شرکت در دوره های آموزشی مربوط نشده اند می رساند حداکثر تا تاریخ 1399/11/15 فرصت دارند در دوره های آموزشی مربوط شرکت کنند .

درصورت نبودن دوره مورد نظر در تقویم آموزشی سازمان، لازم است اعضای محترم موضوع را هرچه سریع تر به واحد آموزش اطلاع دهند.آخرین مطالب