اعطای تسهیلات بانک مسکن

اعطای تسهیلات بانک مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تفاهمنامه منقعد شده بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و بانک مسکن، اعضای محترم می توانند برای گرفتن تسهیلات بانکی با ویژگی های زیر اقدام کنند.

·        مبلغ وام برای اعضا، به تنهایی، هشتصد میلیون ریال و برای زوجین یک میلیارد و دویست میلیون ریال است.(عضو بودن تنها یکی از زوجین در سازمان کفایت می کند.)

·        مدت بازپرداخت 5 سال و نرخ سود بانکی 18% (هجده درصد) است.

·        پرداخت وام به داشتن سپرده یا خریدن اوراق نیاز ندارد.

لازم است اعضای متقاضی فرم مربوط را از سایت دانلود و پر کرده و بعد از اسکن کردن، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه، بیستم دیماه سال جاری (1399/10/20)، از طریق سامانه مکاتبات برای روابط عمومی ارسال کنند.آخرین مطالب