اطلاعیه

اطلاعیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در راستای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات شخصی اعضا، استفاده از سامانه مهندسین سازمان از تاریخ 1399/11/01 صرفا با وارد کردن رمز یکبارمصرف که از طریق پیامک ارسال می شود، امکانپذیر خواهد بود. لذا از تمامی مهندسان عضو سازمان تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 1399/10/20 برای بررسی و تایید شماره ملی و شماره تلفن همراه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.آخرین مطالب