انتخاب مهندس قزوینی به عنوان نایب رییس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

انتخاب مهندس قزوینی به عنوان نایب رییس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مهندس قزوینی به عنوان نایب رییس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

مهندس علیرضا قزوینی، عضو شورای مرکزی، عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،

به عنوان " نایب رییس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)" انتخاب شد.

شورای مرکزی هفت گروه تخصصی دارد که وظیفه آن ها بررسی مسائل تخصصی رشته مربوط و ارائه آن به شوراست.

این انتخاب شایسته را به جناب آقای مهندس قزوینی و همه اعضای سازمان تبریک می گوییم و امیدواریم ایشان همچنان همیشه، منشا خدمات ارزشمند برای جامعه مهندسی باشند.

 

روابط عمومی سازمانآخرین مطالب