مجموعه وبینار های آموزشی به مناسبت سالگرد زلزله بم

مجموعه وبینار های آموزشی به مناسبت سالگرد زلزله بم 

مجموعه وبینارهای آموزشی به مناسبت سالگرد زلزله بم

 

درس هایی از زلزله های بم و کرمانشاه

دکتر علی سیوندی

ساعت 15:00

45 دقیقه

خرابی سازه های بتنی در اثر شرایط آسیب رسان محیطی

دکتر حسام مدنی

ساعت 16:00

45 دقیقه

سیستم های کنترل لرزه ای نوین

دکتر احسان نوروزی نژاد

ساعت 17:00

45 دقیقه

اثر ملاحظات معماری در عملکرد لرزه ای سازه ها

دکتر فرشاد همائی

ساعت 18:00

45 دقیقه

 https://wms.kgut.ac.ir/آخرین مطالب