برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 99

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان معماری در بهمن ماه 99

ردیف

عنوان دوره

رشته و صلاحیت

ارتقا پایه

تاریخ شروع ثبت نام

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

معماری نظارت و طراحی

 

3 به 2

 

 

99/11/19

 

 

16:00

 

 

شنبه

99/11/25

 

 

یکشنبه

99/11/26

 

 

یکشنبه

99/11/26

 

  توجه :

   . جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

. برای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی از طریق مرورگر  Firefoxودر قسمت آدرس مرورگر، آدرس http://vc.kermanceo.ir را وارد نموده و پس از نصب برنامه های مورد نیاز می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که کد ملی شما می باشد وارد سامانه آموزش مجازی شوید سپس در قسمت درسهای من بر روی نام درس و در قسمت کلاس آنلاین بر روی نام درس کلیک و سپس گزینه پیوستن به کلاس را انتخاب نمایید.

 

 

 

 آخرین مطالب