تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی

 

عنوان دوره آموزشی

رشته

ارتقاء

تاریخ و زمان برگزاری

تاریخ آزمون

تاریخ شروع ثبت نام

 

بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی

 

نظارت عمران

 

دو به یک

شنبه و یکشنبه 

15 و 99/09/16

ساعت 14:00

 

یکشنبه

99/09/16

 

 

سه شنبه

99/09/11

 

قالب بندی و قالب برداری

 

نظارت عمران

 

سه به دو

چهارشنبه و پنجشنبه

19 و 99/09/20

ساعت 14:00

 

پنجشنبه

99/09/20

 

دوشنبه

99/09/17

 

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

نظارت و طراحی معماری

 

دو به یک

یکشنبه و دوشنبه

23 و 99/09/24

ساعت 9:00

 

دوشنبه

99/09/24

 

چهارشنبه

99/09/19

 

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

(بنابر توصیه ی مدرس، ازمتقاضیان شرکت در این دوره ی آموزشی خواسته می شود کتاب "اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان" به تألیف: دکتر حمیدرضا اشرفی را مطالعه فرمایند.)

 

نظارت عمران

 

سه به دو

پنجشنبه 99/09/27 ساعت 15:00

جمعه99/09/28

ساعت 8:30

 

جمعه

99/09/28

 

دوشنبه

24/09/24

 

چیلر و برجهای خنک کننده

 

نظارت و طراحی

مکانیک

 

دو به یک

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 3و4و99/10/5

ساعت 8:00

 

جمعه

99/10/05

 

شنبه

99/09/29

 

تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نظارت و طراحی

مکانیک

 

سه به دو

شنبه و یکشنبه و دوشنبه

6و7و99/10/8

ساعت 16:00

 

شنبه

99/10/13

 

یکشنبه

99/09/30

 

روشها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

عمران و معماری

اجرا

 

دو به یک

پنجشنبه و جمعه

11و99/10/12

 

 جمعه

99/10/12

 دوشنبه

99/10/08

 

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2

نظارت و طراحی

برق

 

دو به یک

 

یکشنبه و دوشنبه

14و99/10/15

 

 

دوشنبه

99/10/15

 

یکشنبه

99/10/07

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها 2

نظارت و طراحی

مکانیک

 

دو به یک

سه شنبه و چهارشنبه

23و99/10/24

ساعت 16:00و پنجشنبه

99/10/25

ساعت 9:00

 

چهارشنبه

99/11/01

ساعت 16:00

 

دوشنبه

99/10/15

 آخرین مطالب