اعطای احکام جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

اعطای احکام جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعطا شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مراسم اعطای این احکام بر مستقل بودن شورا تاکید کرد. علیرضا گلستانی همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها با حفظ دقت نظر لازم برای صدور آراء عادلانه و صحیح را خواستار شد. علی اکبر صاحب قلم، رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بیطرف بودن این شورا را از مزیت های آن برشمرد و تاکید کرد که برای صادر کردن رای مقتضی، در شورا ساعت ها بحث و بررسی می شود. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از چهار عضو مهندس، منصوب از طرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و یک قاضی منصوب از طرف رییس کل دادگستری استان تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی به تخلفات احتمالی ذینفعان صنعت ساختمان را بر عهده دارد. علی اکبر صاحب قلم، محسن غضنفری، نوید طاهری زاده، رضا امیرشکاری و قاضی محمداحسان ابراهیمی اعضای این شورا در دوره جدید هستند.


آخرین مطالب