هفته بسیج

هفته بسیج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته بسیج یادآور بزرگمردانی است که قوی¬ترین اسلحه شان ایمان بود و محکم ترین سنگرشان توکل. همان¬ها که نام و نان دنیا را به هیچ گرفتند و سعادت عقبی را خریدار شدند. با دست خالی سنگر ساختند و نارنجک به کمر به مصاف تانک رفتند. مردانی بلند همت که فرهنگی آفریدند بدیع، مبتنی بر ازخودگذشتگی و ایثار و تلاش مجدانه، آنچنان که تاریخ به خاطر نداشته باشد و اینگونه شد که هرآنکس با تمام توان و بی ذره ای چشمداشت و منت به کاری مشغول می شود، کارش را «بسیجی وار» توصیف می کنند. باشد که همه ما اینچنین دریادل و بزرگ منش باشیم. هفته بسیج را گرامی می داریم، به همه-ی بسیجیان جان برکف و بویژه مهندسان بسیجی تبریک می گوییم و امیدواریم در خدمت به میهن عزیز و نظام اسلامی، تحت منویات رهبر معظم انقلاب، بیش از پیش موفق باشند.

 

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


آخرین مطالب