برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/02

برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقاء پایه نظارت و طراحی مهندسان برق در آذر ماه 99

ردیف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

ساختمانهای هوشمند 2

برق

نظارت و طراحی

2به1

13:00

یکشنبه

99/09/02

دوشنبه

99/09/03

دوشنبه

99/09/03

 

 

 

 

توجه:

. جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

. برای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی از طریق مرورگر  Firefoxودر قسمت آدرس مرورگر، آدرس http://vc.kermanceo.ir را وارد نموده و پس از نصب برنامه های مورد نیاز می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که کد ملی شما می باشد وارد سامانه آموزش مجازی شوید سپس در قسمت درسهای من بر روی نام درس و در قسمت کلاس آنلاین بر روی نام درس کلیک و سپس گزینه پیوستن به کلاس را انتخاب نمایید.

 

 

 

 آخرین مطالب