دیدار رئیس و دبیر هیات مدیره سازمان با فرمانده انتظامی استان

دیدار رئیس و دبیر هیات مدیره سازمان با فرمانده انتظامی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نخستین روز هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:

دیدار رییس و دبیر هیات مدیره سازمان با فرمانده انتظامی استان
در نخستین روز هفته نیروی انتظامی علیرضا گلستانی رییس، و علیرضا اوحدی دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان دیدار کردند. در این دیدار، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی به فرمانده انتظامی استان، وقوع تخلف را ناشی از ناآگاهی افراد برشمرد و به برخی چالش ها در حوزه کاری مشترک سازمان با نیروی انتظامی، از جمله استفاده کردن برخی کارفرمایان از نیروهای غیرمجاز و ثبت نشدن مشخصات افراد مشغول به کارهای ساختمانی اشاره کرد. علیرضا اوحدی، دبیر هیات مدیره سازمان نیز در سخنانی به لزوم همکاری های دو طرف اشاره کرد و گفت باید راهنمایی های پلیس را در زمینه های مرتبط، به جامعه سیزده هزار نفری مهندسان عضو انتقال دهیم و در مقابل، در زمینه های کاری و فنی مرتبط با احداث ساختمان به نیروی انتظامی کمک کنیم. سردار ناظری فرمانده انتظامی استان هم با اشاره به اینکه همه افراد و سازمان ها در تامین نظم و امنیت جامعه مسئول هستند، گفت نقاط مشترک زیادی با سازمان نظام مهندسی ساختمان داریم، ما باید کمک کنیم تا بستر امنی برای فعالیت جامعه مهندسی ایجاد شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید راه هایی را پیدا کند که به ارتقاء نظم و امنیت جامعه منتهی شود. در پایان و با اعلام آمادگی دو طرف، مقرر شد جلسه مشترکی برگزار و تفاهنامه ای برای همکاری های آتی منعقد شود.