تحویل مدارک بیمه تکمیلی به دفتر نمایندگی از شنبه مورخ 99/08/03

تحویل مدارک بیمه تکمیلی به دفتر نمایندگی از شنبه مورخ 99/08/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمامی متقاضیان دریافت خدمات بیمه تکمیلی که ثبت‌نام کرده اند، می توانند از تاریخ 1399/08/03، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و روز پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ با مراجعه به نمایندگی بیمه میهن، به نشانی میدان کوثر، بلوار نصر، جنب بانک تجارت، مدارک و مستندات خود را تحویل دهند و از خدمات بیمه بهره مند شوند.