بازدید تعدادی از بانوان مهندس عضو سازمان از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

بازدید تعدادی از بانوان مهندس عضو سازمان از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همت کمیسیون بانوان، تعدادی از بانوان مهندس عضو سازمان از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت بازدید کردند. در این بازدید درباره نحوه اجرای دال های مجوف یوبوت توضیحاتی داده و مزایای استفاده از این نوع سقف تشریح شد. از نقاط مثبت و قابل تقدیر این بازدید، می توان به ساختن راه پله ایمن برای بازدید شرکت کنندگان اشاره کرد که باعث شد این بازدید با اطمینان خاطر و ایمنی لازم انجام شود.آخرین مطالب