اطلاعیه مجمع عمومی سال 1399

اطلاعیه مجمع عمومی سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنام خدا

اطلاعیه مجمع عمومی نوبت اول و دوم سال 1399

به استحضار اعضای سازمان می رساند مجمع عمومی نوبت اول این سازمان، در روز شنبه مورخ 1399/08/03 از ساعت 17:00 در محل سالن ساختمان شماره 2 سازمان، واقع در شهرک لاله برگزار می گردد. در صورت عدم رسمیت این جلسه، جلسه دوم که با هر تعداد حاضرین رسمیت خواهد داشت، در روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 از ساعت 17:00 در محل سالن ورزشی تلاش، واقع در خیابان شهید باهنر (چهارراه کار)، برگزار می­گردد.

دستورجلسه:

 

1- استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

2- بررسی و تصویب متمم بودجه سال­های مالی 1397 و 1398

3- بررسی ترازنامه سال 1398 و استماع گزارش بازرسان و تصویب آن.

4- بررسی ترازنامه سال 1397 و استماع گزارش بازرسان و تصویب آن.

5- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال­های مالی 1399 و 1400

6- تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت.

7- تعیین میزان حق ­الزحمه و حق ­الجلسات هیأت مدیره، هیأت رئیسه، شورای انتظامی، کمیته­ ها و کمیسیون های تخصصی و هیأت های مشورتی دفاتر نمایندگی.

8- تعیین حقوق رئیس سازمان، حق الزحمه خزانه­ دار سازمان و پاداش بازرسان.

9- تصمیم­ گیری در خصوص انجام بیمه مسئولیت مهندسان همزمان با ثبت پروژه در سازمان از محل افزایش یک درصد حق­ الثبت نقشه ها.

10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های سازمان.

11- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صلاحیت مجمع عمومی است.  

 

 

هیاًت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانآخرین مطالب