شرح وظایف کمیسیون

 

شرح وظايف کمیسیون انرژی :

تدوین سیاست ها، برنامه های کلان، میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط و دستورالعمل های لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف مجموعه ها و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

تحقق بهینه سازی مصرف انرژی با فرآيندها و روشهای بهبود يافته و برنامه های راهبردی و عملیاتی مناسب.

فراهم نمودن بستر رشد و توسعه بهینه سازی مصرف انرژی.

هماهنگ­سازی، انسجام­بخشی و برقراری توازن بهینه سازی مصرف انرژی با نگاه فرابخشی و حمايت از آنها.

ايجاد انطباق و سازگاری میان منابع و هزينه ها به منظور بهینه سازی مصرف انرژی.

تأيید و تصويب اولويت های اجرايی، با هدف بهینه سازی مصرف انرژی.

نظارت و کنترل بر اجرای سیاست ها، برنامه­ها و فعالیت­ها در راستای ارتقاء بهره­وری.

نظارت و کنترل بر تشکیل، تلفیق و انحلال کمیته و کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون.

تصويب و ابلاغ مشوق های لازم برای حوزه ها و افراد فعال در مسیر بهینه سازی مصرف انرژی.

اهداف کمیسیون انرژی :

ایجاد تعامل بین کمیسیون انرژی سازمان نظام و ارگان های ذیربط  برای دستیابی به یک ساختار هماهنگ در بخش انرژی.

ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه انرژی در حوزه های مختلف شهری.

حفظ انسجام و يکپارچگی در فرآيندها مرتبط با حوزه انرژی.

ارتقاء بهره­وری فعالیت ها­ی مرتبط با انرژی.

 آخرین مطالب