دیدار اعضای کمیسیون بانوان سازمان با آقای مهندس قزوینی خزانه دار سازمان و عضو شورای مرکزی

دیدار اعضای کمیسیون بانوان سازمان با آقای مهندس قزوینی خزانه دار سازمان و عضو شورای مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون مشورتی بانوان سازمان با مهندس قزوینی عضو هیات مدیره و خزانه‌دار سازمان دیدار کردند. در این دیدار، اعضای کمیسیون سوال ها و دغدغه های جامعه مهندسی را با مهندس قزوینی در میان گذاشته و انتقادها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. در این دیدار همچنین مقرر شد درباره اصلاح نظام نامه کمسیون بانوان سازمان نظام مهندسی، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون مشورتی بانوان ارائه و از سوی مهندس قزوینی در شورای مرکزی پیگیری شود.آخرین مطالب