اعطای ابلاغیه گروه های کنترل نقشه های تاسیسات برقی استان

اعطای ابلاغیه گروه های کنترل نقشه های تاسیسات برقی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه های کنترل نقشه های تاسیسات برقی استان با دریافت ابلاغیه خود که برای نخستین بار  از سوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر گردید، در شهرهای مختلف استان شروع به کار کردند.ابلاغیه این گروه ها در مرکز استان به دست آقای مهندس گلستانی رییس سازمان و با حضور مهندس فرهی مقدم، عضو هیات مدیره سازمان در رشته تاسیسات برقی و در شهرهای رفسنجان، سیرجان، شهربابک، جیرفت و زرند از سوی روسای دفاتر نمایندگی به اعضا اعطا شد.آخرین مطالب