بازدید اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی و تقاطع غیر همسطح امیرکبیر

بازدید اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی و تقاطع غیر همسطح امیرکبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان با همراهی خانم لری، عضو شورای شهر کرمان و خانم کارگر مدیر امور بانوان شهرداری کرمان و با حضور جمعی از بانوان مهندس از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی بازدید کردند. در  این بازدید که به منظور تشریح مراحل ساخت تقاطع‌های غیر هم سطح شهر کرمان، بویژه تقاطع در حال ساخت امیرکبیر انجام شد، توسط دوربین های مونیتورینگ از مراحل ساخت قطعات در کارگاه و  همچنین مراحل انجام کار در محل تقاطع، به صورت مجازی بازدید به عمل آمد.آخرین مطالب