جلسه هم اندیشی و توجیهی برای اعضا جدیدالورود دفتر نمایندگی رفسنجان

جلسه هم اندیشی و توجیهی برای اعضا جدیدالورود دفتر نمایندگی رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه هم اندیشی و  توجیهی برای اعضا جدید الورود دفتر نمایندگی رفسنجان، با حضور مهندس مرتضوی نایب رئیس سازمان و با رعایت موازین بهداشتی در سالن آمفی تاتر دفتر نمایندگی رفسنجان برگزار شد.در این جلسه که به منظور انتقال تجربه ها و آگاهی های ضروری در زمینه حقوقی و قانونی ومسائل فنی تشکیل شد، مهندس مجید ابراهیمی و مهندس محمد رضا رجبی پور مطالبی را ارائه نموده و در پایان هم به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.آخرین مطالب