تمدید فراخوان دعوت به همکاری

تمدید فراخوان دعوت به همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اجرای نظام­نامه نحوه تعیین بازرسان واحد نظارت و بازرسی فنی سازمان مصوب هیأت­ مدیره دوره هشتم و پیرو مصوبه شصت و پنجمین جلسه هیأت­ مدیره مبنی بر پذیرش داوطلبان دارای پروانه  اشتغال معتبر مهندسی حداقل پایه 2 نظارت، ثبت نام از متقاضیان ارائه خدمات دراین زمینه، تا روز پنج­شنبه مورخ 1399/07/03 تمدید گردید. لذا متقاضیان می­توانند ضمن مطالعه کامل نظام­نامه مربوطه که در سایت سازمان بارگذاری شده است، با تکمیل فرم­های پیوست، آنها را به همراه مدارک زیر به واحد بازرسی فنی سازمان، واقع در ساختمان شماره 2 سازمان به نشانی: بلوار شهید سپهبد سلیمانی ( بلوار کوثر سابق)، خیابان شهید محمد جواد زریسفی و در شهرستانها به دفتر نمایندگی سازمان تحویل نمایند.

مدارک:

1- تکمیل و ارائه درخواست همکاری به همراه سوابق (فرم­های 1 و2)

2- تصویر پشت و روی پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر.

3- تصویر شناسنامه و کارت ملی.

4- دو قطعه عکس 3*4 تمام رنگی.

5-  تصویر مدرک تحصیلی.

 

 - فرم­های شماره 1 و 2

 - نظامنامه نحوه تعیین بازرسان فنی سازمانآخرین مطالب