فراخوان اعلام آمادگی مهندسان برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی

فراخوان اعلام آمادگی مهندسان برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای اجرا و نهادینه شدن ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و وفق بند 9-4-3 مقررات ملی ساختمان(مبحث دوم)، برای تسهیل و کمک به مجریان ذیصلاح، به اطلاع مهندسان رشته های معماری و عمران می رساند در صورت داشتن شرایط زیر و تمایل برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی در مرکز استان، درخواست کتبی خود را بر اساس فرم پیوست، حداکثر تا تاریخ 1399/06/27 به واحد امور مجریان سازمان تسلیم نمایند.

1-داشتن پروانه اشتغال مهندسی معتبر در اجرای ساختمان، با صلاحیت پایه 1 یا 2 (ارائه تصویر پشت و روی پروانه اشتغال الزامی است)
2-نداشتن تعهد نظارتی بعد از تاریخ 1398/03/01 یا تعهد به تعیین تکلیف این قبیل کارها
3-نداشتن اشتغال به شغل دیگر (مبنا استعلام سوابق بیمه ای خواهد بود)
 


آخرین مطالب