اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1398 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1398 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1398 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

درخواست ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1398 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

**

راهنمای تکمیل اظهارنامه مالیاتی ۹۸

https://www.aparat.com/v/jYPkT

راهنمای تکمیل اظهارنامه مالیاتی مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

***

به اطلاع می رساند عملکرد مهندسان در نظارت (خارج از سیستم ارجاع) از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/02/29

 

و طراحی از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29  در سامانه مهندسین قابل مشاهده است.

**

در صورت تمایل مهندسان به دریافت خدمات حضوري، از ساعت 15:00 تا 20:00 دفتر پیشخوان دولت مهر کریمان، به نشانی: کرمان، بلوار جمهوري اسـلامی ، نبش چهارراه امیرکبیر، آمادگی همکاري با عزیزان را دارد.

 آخرین مطالب