فراخوان ارائه خدمات در طرح اقدام ملی مسکن

فراخوان ارائه خدمات در طرح اقدام ملی مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فراخوان ارائه خدمات درطرح اقدام ملی مسکن

پیرو تفاهم صورت گرفته فی­مابین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن و در اجرای بند 2 از ماده 3 تفاهم­نامه، مهندسانی که تمایل به ارائه خدمات در طرح اقدام ملی مسکن در سرتاسر استان را دارند، از تاریخ 1399/05/03 لغایت 1399/05/10 فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه مهندسین، قسمت مراسم و امور رفاهی اقدام به ثبت­نام نموده و اعلام آمادگی نمایند. لازم به ذکر است که در ارائه خدمات مهندسی به پروژه­ های طرح اقدام ملی مسکن، 50% مساحت پروژه در ظرفیت اشتغال مهندسان منظور شده و متناسب با همین درصد، حق­الزحمه خدمات مهندسی به آنها پرداخت می­گردد.آخرین مطالب