نشست رئیس سازمان با کارشناسان ماده 27

نشست رئیس سازمان با کارشناسان ماده 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر چهارشنبه، یازدهم تیرماه 99، رییس سازمان با همراهی نواب رئیس، با کارشناسان ماده 27 دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار برگزار می شد، کارشناسان نظرهای خود را پیرامون مسائل گوناگون حوزه کاریشان بیان کردند. در نهایت تشکیل کارگروهی با حضور پنج نفر از اعضا پیشنهاد شد تا انجام شدن بهتر وظایف، رفع مشکلات فعلی و ارتقاء جایگاه کارشناسان ماده 27 را پیگیری کند.آخرین مطالب