اطلاعیه ثبت پروژه به صورت الکترونیک در مرکز استان

 اطلاعیه ثبت پروژه به صورت الکترونیک در مرکز استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر امکان ثبت پروژه به صورت الکترونیک از تاریخ 1398/12/10، به اطلاع همکاران می­رساند از تاریخ 1399/01/16 ثبت پروژه در مرکز استان صرفاً از طریق سامانه الکترونیک امکان­پذیر خواهد بود. لذا از همه همکاران محترم تقاضا دارد ضمن مطالعه فایل راهنمای پیوست از این طریق اقدام نمایند.

از آنجا که پروژه های اصلاحی دارای سابقه ثبت در سازمان هستند و این اطلاعات هنوز در این سامانه بارگذاری نشده اند، باید کماکان به صورت حضوری پروژه خود را ثبت نمایند.آخرین مطالب