اطلاعیه توقف ارائه خدمات توسط سازمان

اطلاعیه توقف ارائه خدمات توسط سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اطلاع کلیه اعضای سازمان می رساند پیرو نامه شماره 14025/د/ش م مورخ 1398/12/25 رئیس محترم شورای مرکزی و بر اساس مصوبه هیأت مدیره، به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه و لزوم رعایت بهداشت عمومی در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ارائه هرگونه خدمات توسط سازمان در کل استان تا 1399/01/15 متوقف می شود.آخرین مطالب